רוויטל וייצמן

רוויטל וייצמן

מנהלת אגף בכיר מערכות מידע

נציבות שירות המדינה

הרצאות מפי רוויטל וייצמן:

דוברים נוספים באירוע המשרד החדש ותקשורת אחודה 2020

Open Accessibilty Menu