דניס פוזולוטין

דניס פוזולוטין

VP Technology & Innovation

InnoCom

הרצאות מפי דניס פוזולוטין:

דוברים נוספים באירוע המשרד החדש ותקשורת אחודה 2020

Open Accessibilty Menu